Ako vybudovať sebadôveru do novej futbalovej sezóny…. Na zimnom futbalovom kempe získaj skúsenosti ako sa dostať do hráčskej a psychickej pohody aby si vedel zvládnúť najnáročnejšie požiadavky na tvoj výkon.

<Prihlásiť sa na kemp s kliknutím SEM>

Video z minuloročného kempu:

Miesto: Radava (pri Podhajskej)

Cena kempu: 110 euro

Tábor je kapacitou limitovaný a preto, za záväznú objednávku považujeme úhradu 110€ na účet číslo klienta:  IBAN: SK 0802 0000 0000 3470 8908 57 , SWIFT: SUBASKBXPrihradení uveďte variabilný symbol = meno futbalistu alebo brankára.

Krátke info o kempe:

–          ubytovanie vo wellness hotely Iveta v Radave

–          denne: 5x športová strava, 3x tréning vonku aj v športovej hale,

–          spoločenské hry a besedy orientované na hlavnú tému kempu

–          dres v cene

Viac informácii:                 Szilárd Kantár,  mobil: 0915 738518, e-mail: hello@just4keepers.eu

 

Radava TU:

Prihláška na Gooal Academy & Just4keepers zimný futbalový kemp v Radave

od 30.01.2016 do 01.02.2016

Meno a priezvisko: …………………………….              Adresa:………………………………………

Telefónne číslo: …………………………………              E-mail:……………………………………….

Dátum narodenia: ……………………                         Zdravotná poisťovňa: …………………………

Zákonný zástupca: …………………………….         Veľkosť dresu:………………………………………

Počas celého tábora je zabezpečený celodenný pedagogický dozor (aj na ubytovni), 3x denne tréning, strava – športová 5x denne- plná penzia , pitný režim.

Prosím o odpoveď na nasledujúce otázky:

Trpí Vaše dieťa nejakými zdravotnými problémami, alergiami?

Šelest na srdci (bez komplikácií)

…………………………………………………………………………………………………………………..

Užíva Vaše dieťa pravidelne nejaké lieky?

………………………………………………………………………………………………………………..

Utrpelo Vaše dieťa v minulosti nejaký úraz, zlomeninu?

…………………………………………………………………………………………………………………

Prineste si so sebou:

Kopačky, tenisky do haly, tréningové a vychádzkové oblečenie, plavky, tenisky, šľapky a fotokópiu preukazu poistenca.

Informácie pre rodičov:

V prípade eventuálneho úrazu bude zranenému dieťaťu poskytnuté okamžité zdravotné ošetrenie a rodičia budú informovaní o ďalšom priebehu. Neexistuje žiadny nárok na finančnú náhradu alebo iné nároky voči organizátorovi v prípade zranenia.

Tábor je kapacitou limitovaný a preto, za záväznú objednávku považujeme úhradu 110€ na účet číslo klienta:  IBAN: SK 0802 0000 0000 3470 8908 57 , SWIFT: SUBASKBXPrihradení uveďte variabilný symbol = meno futbalistu alebo brankára.

Prihlášku zašlite na e-mailovú adresu : j4klondon@gmail.com  , alebo na adresu :          Kantár Szilárd, Školská ulica 667, 941 22 Zemné

Súhlasím so spracovaním, správou a archiváciou mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.