NÁJDITE NAJBLIŽŠIE ŠPORTOVISKO VO VAŠOM OKOLÍ:

OKRES DUNAJSKÁ STREDA

OKRES NOVÉ ZÁMKY

Školy

ZŠ Czuczora Gergelya Nové Zámky

ZŠ Bešeňov

 

Škôlky

MŠ Námestie Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky

MŠ Stonožka, Nábrežná ul. 39, 940 02 Nové Zámky

MŠ Sovíčatá, MŠ sVJM – Óvoda, 941 22 Zemné 662

MŠ Dúha, Andovce 163, 94123 Andovce

MŠ Bešeňov

Športové ihriská

OKRES KOMÁRNO

Školy
Škôlky
MŠ Lodná 1, 94501 Komárno
MŠ Lesná 10, 94603 Kolárovo
MŠ sVJM, Lesná 8, 94603 Kolárovo
MŠ s VJM, Brnenské námestie 16, 94603 Kolárovo
MŠ s VJM, Chotín 225, 94631 Chotín – Hetény
MŠ Nová Stráž, Dlhá ul. 1, 94504

 

 

Športové ihriská
FK Kolárovo

OKRES ŠAĽA

Školy
ZŠ Kráľov Brod
Škôlky
ZŠ a MŠ s VJM Vlčany
MŠ Kráľov Brod

 

 

Športové ihriská