PREČO JE GOOAL ACADEMY INÁ?

  Od nášho prvého tréningu učíme deti inak. Našu metódu a prístup nevidíme nikde v blízkom okolí.
Športové a loptové hry sú našou zábavou!
Od začiatku vzniku Gooal Academy sme učili už vyše tisíc detí.
Robíme to hravou formou, ktorá im vybuduje pozitívny vzťah k športu na celý život, čo je jedna z našich priorít.